Windykacjadlugow.PL powstała na potrzeby klientów, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zostali oszukani przez nierzetelnych kontrahentów. Kryzys światowy potęguje ilość zleceń jakie trafiają do Nas w celu wyegzekwowania szybkiej wpłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary.

Przedawnienie

Ogólne terminy przedawnienia

Przedawnienie roszczeń powoduje iż dłużnik zwolniony zostaje z obowiązku uiszczenia roszczenia. Termin przedawnienia może być zawieszony lub przerwany ale tylko w wyjątkowych przypadkach.

W polskim prawie zasadą jest dziesięcioletni okres przedawnienia. Od tej reguły są jednak liczne wyjątki.

SZCZEGÓLNE TERMINY PRZEDAWNIENIA

6 miesięcy w przypadku:

12 miesięcy dla:

2 lata dla:

3 lata dla:

10 lat dla:

Reklama AdWords - Design.net.pl © 2009