Windykacjadlugow.PL powstała na potrzeby klientów, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zostali oszukani przez nierzetelnych kontrahentów. Kryzys światowy potęguje ilość zleceń jakie trafiają do Nas w celu wyegzekwowania szybkiej wpłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary.

Windykacja międzynarodowa

Windykacja międzynarodowa – znajomość prawa umów, konwencji międzynarodowych oraz aktualnych rozporządzeń i dyrektyw unijnych pozwala chronić firmy, które spełniły swoje świadczenie (wykonana usługa, dostarczony towar lub spełnione świadczenie pieniężne itp.) a mimo to druga strona nie wywiązuję się ze swojego zobowiązania, czyli zapłaty.

W większości spraw polska firma/osoba, może korzystać z praw przysługujących im na podstawie prawa międzynarodowego. Dzięki temu polski producent/sprzedawca może złożyć pozew przeciwko dłużnikowi zza granicy, otrzymać wyrok w polskim sądzie, który po uzyskaniu odpowiednich klauzul i wykonalności oraz tłumaczeniu, będzie wykorzystany przez odpowiednie organy egzekucyjne w państwie dłużnika do wyegzekwowania wpłaty. Dzięki temu polska firma, znacząco niższym kosztem, w znacznie szybszym czasie otrzyma ten sam skutek, czyli wykonalny wyrok sądowy, niż w przypadku postępowania sądowego w kraju dłużnika.

Niestety nie wszystkie wierzytelności podlegają tym przepisom. Napisz do nas już dziś, za darmo uzyskasz opinię czy Twoja wierzytelność podlega w/w przepisom a sam podejmiesz decyzję czy warto odzyskać swoje pieniądze szybciej i taniej!

Reklama AdWords - Design.net.pl © 2009