Windykacjadlugow.PL powstała na potrzeby klientów, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zostali oszukani przez nierzetelnych kontrahentów. Kryzys światowy potęguje ilość zleceń jakie trafiają do Nas w celu wyegzekwowania szybkiej wpłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary.

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa – windykacja wierzytelności, które z różnych przyczyn nie zostały wyegzekwowane na podstawie procedur polubownych, windykacjadlugów.pl prowadzi na drodze sądowej, na terenie całego kraju.

Mając na uwadze, iż klient poniósł już straty z powodu nieuczciwości dłużnika wyróżniamy 3 formy prowadzenia spraw sądowych:

  1. Pełna reprezentacja prawa - Klient udziela pełnomocnictwa radcy prawnemu współpracującemu z Windykacja dlugów.PL. Pełnomocnik prowadzi postępowanie sądowe a w efekcie egzekucyjne na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. Niższe koszty - aby obniżyć koszty założenia sprawy kancelaria prawna współpracująca z Windykacja dlugów.PL przejmuje sprawę na podstawie przelewu powierniczego wierzytelności. Dzięki temu koszty postępowania ulegają znacznemu obniżeniu (między 40-60%),
  3. Brak wygranej = brak kosztów i opłat - jeśli dana sprawa spełnia wymogi prawne, istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego bez jakichkolwiek opłat wstępnych ze strony klienta. Windykacja dlugów.PL przejmuje wierzytelność i na własny koszt (zarówno opłaty sądowe, skarbowe, pełnomocnicy itp.) prowadzi całą sprawę. Gdy dłużnik spłaca zadłużenie strony rozliczają się między sobą na podstawie wcześniej umówionej prowizji.

Jeśli chcesz uzyskać informację o możliwościach windykacyjnych swojej sprawy napisz do nas !

Reklama AdWords - Design.net.pl © 2009