Windykacjadlugow.PL powstała na potrzeby klientów, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zostali oszukani przez nierzetelnych kontrahentów. Kryzys światowy potęguje ilość zleceń jakie trafiają do Nas w celu wyegzekwowania szybkiej wpłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary.

Windykacja krajowa

Windykacja krajowa – dotyczy dłużników (osoby fizyczne, właściciele firm, spółki prawa handlowego i inne), którzy uchylają się od zapłaty swoich zobowiązań. Przyjmujemy sprawy zarówno związane z działalnością gospodarczą jak i osób fizycznych ( bez alimentów). Jeśli posiadasz tytuł prawny wierzytelności (faktura, umowa, potwierdzenie długu lub inne analogiczne) odzyskamy twoje pieniądze.

Jesteśmy sceptycznie nastawieni do postępowania sądowego i egzekucyjnego (komorniczego) dlatego najwięcej sił, doświadczenia i pracy wkładamy w postępowania polubowne. Z naszego doświadczenia wynika, że jeśli dłużnik nie podważa podstawy zobowiązania ( niezgodność towaru z zamówieniem, wady prawne lub fizyczne sprzedanych towarów lub świadczonych usług) postępowanie polubowne jest znacznie bardziej skuteczne a przede wszystkim znacznie szybsze!!! niż sądowe. Windykacja długów.PL przyjmuje sprawę na okres 2 miesięcy. Jest to jedyny sensowny czas aby przeprowadzić wszystkie fazy windykacji a zarazem nie przeciągać sprawy w czasie.

Co wyróżnia nasze usługi?

Zobacz także

Reklama AdWords - Design.net.pl © 2009