Windykacjadlugow.PL powstała na potrzeby klientów, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zostali oszukani przez nierzetelnych kontrahentów. Kryzys światowy potęguje ilość zleceń jakie trafiają do Nas w celu wyegzekwowania szybkiej wpłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary.

Zgłoszenie sprawy

Nota Prawna:
Wypełnienie niniejszego zlecenia jest bezpłatne i nie stanowi zawarcia umowy

Zgłaszający


Imię i nazwisko/nazwa firmy
Adres
Telefon
E-mail
Zakres działalności/branża

Dłużnik

Imię i nazwisko/nazwa firmy
Adres
Telefon
E-mail
Zakres działalności/branża
Kwota
Na jakiej podstawie
(faktura, nakaz, wyrok, umowa, weksel itp.)
Czas wystawienia i termin płatności
Czy dłużnik tłumaczy dlaczego nie płaci?
Jeśli tak, w jaki sposób?

Forma rozwiązania sprawy

Interesuje mnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla Windykacjadlugow.PL ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133, poz. 883).

Reklama AdWords - Design.net.pl © 2009